Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh của Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2016, được tổ chức thi ngày 20/5/2016, các em cùng thử sức nào:

II. Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi .

1. “ What about going out for dinner tonight?” he said.

-He suggested…………………………………………………………………..

2. “I will go to Da Lat tomorrow” said Nam

   ->Nam said ……………………………………………………………………………..

3. He was very tired, but he couldn’t sleep.    

- Although he was ……………………………………………………………………

4.He has been learning English  for two weeks.

- He started …………………………………………………………………………

5.Did they finish the exercises last night?

- Were  ………………………………………………………………………

III. Sắp xếp các từ , cụm từ thành câu hòan chỉnh

1.taller / Hung / is / than / Linh /.

- ……………………………………………………………………………………

2.using/ They/ suggested/ light bulbs./ energy- saving/

- ……………………………………………………………………………………

3. can/ people/ in/ think/ Many/ that/ we/ a lot/ the/ learn/ that/ of/ a/ country/ foreign/ culture/ by/ living/ simply/ culture./ about/

- ……………………………………………………………………………………

De thi thu vao lop 10 mon Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

De thi thu vao lop 10 mon Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

Tuyensinh247.com

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!