Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh - THPT Chu Văn An 2024 (Có đáp án)

Dưới đây là đề thi thử vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 môn Anh trường THPT Chu Văn An, Thái Nguyên đăng tải có đáp án.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh - THPT Chu Văn An 2024

Question 6: If I were you, I ______ the doctor for advice.

A. will ask            B. would ask            C. would have asked                   D. can ask

Question 7: Would you like ______to the theatre with me this Saturday?

A. going              B. went                     C. to go                                     D. go

De thi thu vao lop 10 mon Anh - THPT Chu Van An 2024 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Anh - THPT Chu Van An 2024 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Anh - THPT Chu Van An 2024 (Co dap an)

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh - THPT Chu Văn An 2024

De thi thu vao lop 10 mon Anh - THPT Chu Van An 2024 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Anh - THPT Chu Van An 2024 (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Anh - THPT Chu Van An 2024 (Co dap an)Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh - THPT Chu Văn An 2024 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247