Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2016 - THCS Ngô Sỹ Liên

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2016 của trường THCS Ngô Sỹ Liên, có đáp án chi tiết, các em cùng tham khảo dưới đây nhé:

III. Fill in the blanks with the correct form of the words given (1)

1. The Internet has ________ developed and become a part of our daily life. (increase)

2. _______, the typhoon did not cause any damage on the village. (luck)

3. Our teachers are having a plan to ________ teaching aids. (modern)

4. All of us should save _________ resources. (nature)

5. Do you know how many _________ there are in Bac Giang province in January? (celebrate)

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh 2016 - THCS Ngo Sy Lien

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh 2016 - THCS Ngo Sy Lien

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh 2016 - THCS Ngo Sy Lien

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh 2016 - THCS Ngo Sy Lien

             ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH 2016 - THCS NGÔ SỸ LIÊN


De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh 2016 - THCS Ngo Sy Lien

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh 2016 - THCS Ngo Sy Lien

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2016 - THCS Ngô Sỹ Liên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!