Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Phú Thọ 2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật, các em cùng tham khảo dưới đây nhé:

IV. Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc trong các câu sau.

1. You should learn how (keep)_____________________ the environment clean.

2. If he (be)___________________taller, he would be able to join the police.

3. Yesterday, Mrs. Hoa was making cakes when I (phone)__________________her.

4. Recently, life in our province (change)______________________dramatically.

5. It often (rain)___________________.hard in the summer.

V. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu.

1. My brother can speak three languges____________________ (fluent)

2. Mai_________________ her penpal to Hanoi last year. (invitation)

3. The sky is very ___________________. It's going to rain. (cloud)

4. He is a famous __________________ in the world. (science)

 De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Phu Tho 2016

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Phu Tho 2016

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Phu Tho 2016

Tuyensinh247.com

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Phú Thọ 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!