Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2016, các em cùng làm để củng cố kiến thức của mình nhé:

I . Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp để hoàn thành các câu sau .

1.He (go)………….. .to school by bike every day.

2. Last night, my father (arrive)……………….home at half past nine.

3 .The car looks vere clean. …….Ba (wash) ………….it?

4. I (learn)……………..English at the moment.

5 .My sister enjoys (cook)…………. .dinner very much.

6.The 28th SEA Games (hold)……………in Singapore a month ago.

          7. If the rice paddies (be) ………………….polluted, the rice plants will die.

8.Nam wishes he (can)…………………speak English well.

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

De thi thu vao lop 10 mon Tieng Anh - So GD&DT Thanh Hoa 2016

Tuyensinh247.com

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Thanh Hóa 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!