Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 Huyện Thủy Nguyên lần 1

Huyện Thủy Nguyên tổ chức thi thử vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 9 xem chi tiết đề thi thử môn Toán dưới đây.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 Huyện Thủy Nguyên lần 1

Bài 4( 0,75 điểm ): Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính r vào một chiếc hộp hình trụ ( tham khảo hình vẽ dưới) sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả cầu đều tiếp xúc với đường sinh của hình trụ. Biết quả cầu có bán kính r=10cm. Tính thể tích của chiếc hộp hình trụ?

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 Huyen Thuy Nguyen lan 1

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 Huyện Thủy Nguyên

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 Huyen Thuy Nguyen lan 1

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 Huyen Thuy Nguyen lan 1

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 Huyen Thuy Nguyen lan 1

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 Huyen Thuy Nguyen lan 1

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 Huyen Thuy Nguyen lan 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 Huyện Thủy Nguyên lần 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247