Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 - Quận Ba Đình (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 9 của phòng GD Quận Ba Đình, Hà Nội có đáp án chi tiết.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 - Quận Ba Đình

Bải IV (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại 4. Đường tròn (O;R) đường kính 4B cắt đoạn thẳng BC tại điểm thứ hai là D. Kẻ đường thẳng 4H vuông góc với đường thẳng OC tại điểm H; đường thẳng AH cắt đoạn thẳng BC tại điểm M.

1) Chứng minh tứ giác ACDH là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh OH.OC = Rẻ và tam giác OHB đồng dạng với tam giác OBC.

3) Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với BD tại K. Chứng minh HM là tia phân giác của góc
DHB và MB.MD =MK.MC.

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 - Quan Ba Dinh (Co dap an)

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 - Quận Ba Đình

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 - Quan Ba Dinh (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 - Quan Ba Dinh (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 - Quan Ba Dinh (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 - Quan Ba Dinh (Co dap an)

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 - Quan Ba Dinh (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 - Quận Ba Đình (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247