Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 THCS Lê Lợi

Cập nhật đề thi thử vào lớp 10 của trường THCS Lê Lợi năm học 2022-2023 môn Toán thời gian làm bài 120 phút chi tiết như sau:

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 THCS Lê Lợi

Câu 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Đường cao BD, CE cắt nhau ở H. DE cắt BC ở F. M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

1) Tứ giác BEDC là tứ giác nội tiếp.

2) FE. FD=FB. FC.

3) FH vuông góc với AM.

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 THCS Le Loi

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 THCS Lê Lợi

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 THCS Le Loi

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 THCS Le Loi

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 THCS Le Loi

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2023 THCS Le Loi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2023 THCS Lê Lợi

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247