Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Quận Long Biên

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 môn Toán của phòng giáo dục quận Long Biên, Hà Nội được cập nhật dưới đây.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Quận Long Biên

2) Một hộp sữa đặc có dạng một hình trụ với đường kính đáy là 6 cm, chiều cao là 9 cm. Tính thể tích của hộp sữa đó.

Bài IV: (3,0 điểm).

Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với (0) (A, B là hai tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD với (0) sao cho MC < MD và tia MD nằm giữa hai tia MA và MO. Gọi E là trung điểm của CD.

1) Chứng minh tứ giác MEOB nội tiếp.

2) Kẻ AB cắt MD tại I, cắt MO tại H. Chứng minh EA. EB = EI. EM và MHC = OCE.

3) Tử C kẻ đường thẳng vuông góc với OA, cắt AE tại K. Chứng minh IK//AC.

De thi thu vao lop 10 mon Toan 2024 - Quan Long Bien

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2024 - Quận Long Biên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247