Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Phú Xuyên 2023

Dưới đây là đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2022 - 2023 Huyện Phú Xuyên các em cùng tham khảo.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Phú Xuyên 2023

1. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một xí nghiệp sản xuất được 120 sản phẩm loại I và 120 sản phẩm loại II trong thời gian 7 giờ. Mỗi giờ sản xuất được số sản phẩm loại I ít hơn số sản phẩm loại II là 10 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu sản phẩm mỗi loại.

De thi thu vao lop 10 mon Toan - Huyen Phu Xuyen 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán - Huyện Phú Xuyên 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247