Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Hồng Tiến 2023

Đề thi thử vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 của THCS Hồng Tiến môn Toán được cập nhật cụ thể như sau:

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Hồng Tiến 2023

Câu 3. Trong các câu sau, cầu nào sai?

A. Bất kỳ đường kinh nào của một đường tròn cũng là trục đối xứng của đường tròn đỏ.

B. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.

C. Đường thẳng d là tiếp tuyển của (O) khi và chỉ khi đường thẳng d đi qua O.

D. Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây cung thì chia dây cung ấy thành hai phần bằng nhau.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

De thi thu vao lop 10 mon Toan THCS Hong Tien 2023

De thi thu vao lop 10 mon Toan THCS Hong Tien 2023

De thi thu vao lop 10 mon Toan THCS Hong Tien 2023

De thi thu vao lop 10 mon Toan THCS Hong Tien 2023

De thi thu vao lop 10 mon Toan THCS Hong Tien 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Hồng Tiến 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247