Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Chuyên 2023

Đề thi khảo sát vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của THPT Chuyên môn Toán, dành cho thí sinh thi vào chuyên Tin cụ thể như sau:

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Chuyên 2023

Câu 5 (2,0 điểm). Cho tập hợp X chứa đúng 501 số nguyên dương bất kỳ thỏa mãn mỗi số đó nhỏ hơn hoặc bằng 1000. Chứng minh rằng trong X có ít nhất một số chia hết cho một số khác.

De thi thu vao lop 10 mon Toan THPT Chuyen 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Chuyên 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247