Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán TX Kinh Môn 2023

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán TX Kinh Môn năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi tự luận xem chi tiết phía dưới.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán TX Kinh Môn 2023

Câu 4 (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ 2 tiếp tuyến MC, MD và cát tuyến MAB với đường tròn (A, B, C, D thuộc đường tròn và dây AB không đi qua O; A nằm giữa M và B). Gọi I là trung điểm của AB, H là giao điểm của MO và CD.

a) Chứng minh 5 điểm M, O, I, C, D cùng nằm trên một đường tròn;

b) Gọi E là giao điểm của 2 đường thẳng CD và OI, S là giao điểm của MI và EH. Chứng minh OS vuông góc với EM và MH.MO + EI.EO = ME? ;

c) Kẻ dây BN song song với CD. Chứng minh ba điểm A, H, N thẳng hàng.

De thi thu vao lop 10 mon Toan TX Kinh Mon 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán TX Kinh Môn 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247