Đề thi thử vào lớp 10 môn Tổng hợp Sở GD Hưng Yên 2023

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2023 môn Tổng hợp của Sở GD Hưng Yên gồm 4 trang như sau:

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tổng hợp Sở GD Hưng Yên 2023

Câu 1: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì luôn là ảnh

A. ảo, cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật.

B. ảo, cùng chiều với vật, lớn hơn vật.

C. thật, cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật.

D. thật, ngược chiều với vật, lớn hơn vật.

De thi thu vao lop 10 mon Tong hop So GD Hung Yen 2023

De thi thu vao lop 10 mon Tong hop So GD Hung Yen 2023

De thi thu vao lop 10 mon Tong hop So GD Hung Yen 2023

De thi thu vao lop 10 mon Tong hop So GD Hung Yen 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Tổng hợp Sở GD Hưng Yên 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247