Đề thi thử vào lớp 10 THCS Cưa Nam 2022 môn Toán

Cùng tham khảo bài kiểm tra khảo sát chất lượng vào lớp 10 THCS Cưa Nam 2021-2022 môn Toán có thời gian kamf bài 90 phút

Đề thi thử vào lớp 10 THCS Cưa Nam 2022 môn Toán

Câu 3. (1,5 điểm) Hai đội công nhân cùng khai thác đá theo kế hoạch cả hai đội phải khai thác 1500 tấn trong đó, đội 1 khai thác 700 tấn. Do lỗi kĩ thuật không điều động được xe, nên hai đội khai thác giảm 166 tấn đá. Hỏi mỗi đội khai thác giảm bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch biết tổng hai đội giảm 22%?.

De thi thu vao lop 10 THCS Cua Nam 2022 mon Toan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 THCS Cưa Nam 2022 môn Toán

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247