Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 - Sử GD Phú Thọ (Đề tham khảo)

Các em cùng xem đề minh họa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 môn Toán của Sở GD Phú Thọ chi tiết dưới đây.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 - Sử GD Phú Thọ (Đề tham khảo)

Câu 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 150m Biết rằng, chiều dài hơn chiều rộng là 5m. Chiều rộng mảnh vườn đó là

A. 10m                      B. 15m                   C. 20m                            D. 2m

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 5 cm AC =12cm . Khi đó tanC bằng

A. 5 /13                     B. 5 /12                  C. 13 / 5                         D. 12/5

De thi vao lop 10 mon Toan nam 2024 - Su GD Phu Tho (De tham khao)

De thi vao lop 10 mon Toan nam 2024 - Su GD Phu Tho (De tham khao)

Đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 - Sử GD Phú Thọ (Đề tham khảo)

De thi vao lop 10 mon Toan nam 2024 - Su GD Phu Tho (De tham khao)

De thi vao lop 10 mon Toan nam 2024 - Su GD Phu Tho (De tham khao)

De thi vao lop 10 mon Toan nam 2024 - Su GD Phu Tho (De tham khao)

De thi vao lop 10 mon Toan nam 2024 - Su GD Phu Tho (De tham khao)

De thi vao lop 10 mon Toan nam 2024 - Su GD Phu Tho (De tham khao)

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 - Sử GD Phú Thọ (Đề tham khảo)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247