Đề thi xếp lớp 12 môn Toán THPT Nguyễn Viết Xuân 2019

Đề thi xếp lớp môn Toán 12 năm học 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân có đáp án chi tiết.

Đề thi xếp lớp 12 môn Toán THPT Nguyễn Viết Xuân 2019

Câu 9: Một nhóm học sinh gồm bốn bạn nam trong đó có bạn Quân và bốn bạn nữ trong đó có bạn Lan. Xếp ngẫu nhiên tám bạn trên thành một hàng dọc. Xác suất để xếp được  hàng dọc thỏa mãn các điều kiện: Đầu hàng và cuối hàng đều là nam và giữa hai bạn nam gần nhau có ít nhất một bạn nữ đồng thời bạn Quân và bạn Lan không đứng cạnh nhau bằng

De thi xep lop 12 mon Toan THPT Nguyen Viet Xuan 2019


De thi xep lop 12 mon Toan THPT Nguyen Viet Xuan 2019

De thi xep lop 12 mon Toan THPT Nguyen Viet Xuan 2019

De thi xep lop 12 mon Toan THPT Nguyen Viet Xuan 2019

De thi xep lop 12 mon Toan THPT Nguyen Viet Xuan 2019

Đáp án đề thi xếp lớp 12 môn Toán THPT Nguyễn Viết Xuân 2019

De thi xep lop 12 mon Toan THPT Nguyen Viet Xuan 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi xếp lớp 12 môn Toán THPT Nguyễn Viết Xuân 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!