ĐH Điều dưỡng Nam Định thông báo học phí năm học 2016- 2017

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định chính thức công bố mức học phí năm học 2016- 2017, được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây:

Căn cứ vào quyết định số 24/2004/QĐ – TTg ngày 26/02/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định,

Căn cứ vào quyết định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy đinh về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộm áy, biên chế và tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập,

Căn cứ vào quyết định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015- 2016 đến năm 2020 – 2021

Căn cứ thông tư số 09/2016/ TTLT – BGDDT-BTC- BLDTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/ ND-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015- 2016 đến năm 2020 – 2021

Xét đề nghị ông ( bà) Trưởng phòng Tài chính kế toán và phòng đào tạo Đại học

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo Đại học Và Cao Đẳng đào tạo theo niên chế của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ( thời gian học tính 10 tháng / năm học), như sau:

1. Đại học chính quy:

- Mức thu học phí: 970.000 đ/tháng/SV

2. Cao đẳng chính quy

- Mức thu học phí : 780.000 đ/thánh/SV

3. Đại học Liên thông:

- Mức học phí: 970.000/tháng/SV

- Nếu học ngoài giờ hành chính ( học buổi tối, học thứ 7, chủ nhật) sinh viên phải đóng góp thêm chi phí hỗ trợ giảng dạy: 300.000 đ/tháng/SV

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng thực hiện từ năm học 2016-2017.

Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn, các đơn vị có liên quan và giáo viên chủ nhiệm, sinh viên các hệ đào tạo theo niên chế chịu trách nhiêm thi hành quyết định này.

Theo ĐH Điều dưỡng Nam Định

Viết bình luận: ĐH Điều dưỡng Nam Định thông báo học phí năm học 2016- 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!