ĐH khoa học xã hội và nhân văn TPHCM tuyển 2850 chỉ tiêu

Thông tin tuyển sinh trường ĐH khoa học xã hội nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2015.

Mã trường: QSX

Chỉ tiêu năm 2015: 2850

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Khoa học xã hội nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2015

Tên ngành/nhóm ngành Mã ngành Môn thi/xéttuyển Chỉ tiêu
Văn học

D220330 -NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
-NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh
-NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Ngôn ngữ học

D220320 -NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
-NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh
-NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Báo chí

D320101 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Lịch sử

D220310 -Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh
 
Nhân học

D310302 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Triết học

D220301 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Địa lý học

D310501 -Ngữ văn, ĐỊA LÝ, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 
Xã hội học

D310301 -Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Hoá học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 
Thông tin học

D320201 -Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 
Đông phương học

D220213 -Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Quốc
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Giáo dục học

D140101 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Lưu trữ học

D320303 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Văn hóa học

D220340 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Công tác xã hội

D760101 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Tâm lý học

D310401 -Toán, Hoá học, Sinh học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Quy hoạch vùng và đô thị

D580105 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Hoá học
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Nhật Bản học

D220216 -Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Hàn Quốc học

D220217 -Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Ngôn ngữ Anh

D220201 -Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
Ngôn ngữ Nga

D220202 -Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
-Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA
 
Ngôn ngữ Pháp

D220203 -Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
-Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP
 
Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204 -Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
-Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG QUỐC
 
Ngôn ngữ Đức

D220205 -Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
-Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC
 
Quan hệ quốc tế

D310206 -Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Ngôn ngữ Tây Ban Nha

D220206 -Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
-Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP
-Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC


 

- Áp dụng nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ vào các ngành Ngôn ngữ (cụ thể là vào các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Ngôn ngữ Italia; môn Ngữ văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; môn Địa lí vào ngành Địa lí học; tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học.

- Ưu tiên xét tuyển thí sinh thi đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Chứng chỉ tiếng Anh vào tất cả các ngành; tiếng Pháp vào ngành Ngôn ngữ Pháp; tiếng Nga vào ngành Ngôn ngữ Nga; tiếng Trung vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Đông phương học; tiếng Đức vào ngành Ngôn ngữ Đức; tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học; tiếng Hàn vào ngành Hàn Quốc học. Các chứng chỉ này phải do các Trung tâm khảo thí hoặc đào tạo có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền cấp.

Tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ phải còn thời hạn hai năm tính từ ngày cấp chứng chỉ.

- Chương trình cử nhân tài năng: tuyển sinh vào ngành Văn học, Ngôn ngữ học và Lịch sử.

- Chương trình chất lượng cao: tuyển sinh vào ngành Báo chí – Truyền thông và Quan hệ quốc tế.

Tuyensinh247 tổng hợp

5 bình luận: ĐH khoa học xã hội và nhân văn TPHCM tuyển 2850 chỉ tiêu

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học