ĐH Sư phạm TP.HCM hạ điểm, tuyển bổ sung gần 1.500 chỉ tiêu

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thông báo hạ điểm, xét tuyển bổ sung cho hầu hết các ngành của trường.

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thông tin các ngành xét tuyển

  STT

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn thi/xét tuyển

  Chỉ tiêu

  (dự kiến)

  Điểm sàn

  xét tuyển

  1

  Quản lý giáo dục

  D140114

  Toán, Vật lý, Hóa học
  Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  50

  16.5

  2

  Giáo dục Chính trị

  D140205

  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 
  Toán, Ngữ văn, Lịch sử

  40

  16.5

  3

  Sư phạm Toán học

  D140209

  TOÁN, Vật lý, Hóa học
  TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

  50

  29

  4

  Sư phạm Tin học

  D140210

  Toán, Vật lý, Hóa học
  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

  50

  16.5

  5

  Sư phạm Vật lý

  D140211

  Toán, VẬT LÝ, Hóa học
  Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh
  Toán, VẬT LÝ, Ngữ văn

  20

  29

  6

  Sư phạm Hóa học

  D140212

  Toán, Vật lý, HÓA HỌC

  50

  31

  7

  Sư phạm Sinh học

  D140213

  Toán, Hóa học, SINH HỌC
  Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh

  40

  26

  8

  Sư phạm Ngữ văn

  D140217

  Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh 
  NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý 
  Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử
  Toán, NGỮ VĂN, Địa lý

  50

  29

  9

  Sư phạm Lịch sử

  D140218

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý
  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

  50

  26

  10

  Sư phạm Địa lý

  D140219

  Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ
  Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÝ
  Toán, Tiếng Anh, ĐỊA LÝ
  Ngữ văn, Tiếng Anh, ĐỊA LÝ

  70

  29

  11

  Giáo dục Thể chất

  D140206

  Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU
  Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

  20

  20

  12

  Giáo dục Tiểu học

  D140202

  Toán, Vật lý, Hóa học
  Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
  Toán, Ngữ văn, Lịch sử

  80

  19.5

  13

  Giáo dục Mầm non

  D140201

  Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

  20

  19.5

  14

  Giáo dục Đặc biệt

  D140203

  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
  Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
  Toán, Ngữ văn, Lịch sử
  Toán, Ngữ văn, Sinh học

  10

  16.5

  15

  Sư phạm Tiếng Anh

  D140231

  Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  40

  29

  16

  Sư phạm song ngữ Nga-Anh

  D140232

  Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA
  Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  10

  22

  17

  Sư phạm Tiếng Pháp

  D140233

  Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
  Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  30

  22

  18

  Sư phạm

  Tiếng Trung Quốc

  D140234

  Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
  Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  10

  22

  19

  Ngôn ngữ Anh
  Chương trình đào tạo:
  - Tiếng Anh thương mại;
  - Tiếng Anh biên, phiên dịch.

  D220201

  Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  180

  29

  20

  Ngôn ngữ Nga-Anh

  D220202

  Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA
  Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  80

  22

  21

  Ngôn ngữ Pháp
  Chương trình đào tạo:
  - Tiếng Pháp du lịch
  - Tiếng Pháp biên, phiên dịch

  D220203

  Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
  Lịch sử, Ngữ văn,  TIẾNG PHÁP
  Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  80

  20

  22

  Ngôn ngữ Trung Quốc

  D220204

  Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
  Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  90

  22

  23

  Ngôn ngữ Nhật
  Chương trình đào tạo:
  - Tiếng Nhật biên, phiên dịch

  D220209

  Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT
  Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  100

  26

  24

  Vật lý học

  D440102

  Toán, VẬT LÝ, Hóa học
  Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

  100

  26

  25

  Hóa học

  Chương trình đào tạo:
  - Hóa vô cơ
  - Hóa hữu cơ

  D440112

  Toán, Vật lý, HÓA HỌC
  Toán, HÓA HỌC, Sinh học

  80

  28

  26

  Quốc tế học

  D220212

  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  60

  16.5

  27

  Việt Nam học
  Chương trình đào tạo:
  - Văn hóa - Du lịch

  D220113

  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  100

  16.5

  28

  Văn học

  D220330

  Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh 
  NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

  80

  26

  29

  Tâm lý học

  D310401

  Toán, Hóa học, Sinh học
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

  70

  16.5

  30

  Công nghệ thông tin

  D480201

  Toán, Vật lý, Hóa học
  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

  80

  16.5

  31

  Tâm lý học giáo dục

  D310403

  Toán học, Vật lý, Hóa học
  Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

  50

  15.0

  32

  Ngôn ngữ Hàn quốc

  D220210

  Toán học, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

  100

  20

  33

  Công tác xã hội

  D760101

  Toán học, Vật lý, Hóa học
  Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh
  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

  80

  15.0

  2. Đối tượng xét tuyển

  Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 theo cụm thi do các trường Đại học chủ trì theo Qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016 và kết quả thi các môn năng khiếu (do Trường tổ chức) để xét tuyển.

  Điểm xét tuyển:

  + Xét tuyển theo ngành và tổ hợp các môn thi.

  + Các ngành có môn thi chính: điểm môn chính nhân hệ số 2.

  3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ 21/08/2016 đến hết ngày 31/08/2016

  -  Phương thức nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng bổ sung đợt 1: thí sinh có thể chọn một trong 2 phương thức sau:

  + Nộp hồ sơ bằng hình thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện về địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ 280 An Dương Vương phường 4 Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh;

  + Nộp hồ trực tuyến tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ.

  Trân trọng./.

  >> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

  Viết bình luận: ĐH Sư phạm TP.HCM hạ điểm, tuyển bổ sung gần 1.500 chỉ tiêu

  •  
  Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH