ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh bổ sung năm 2022

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh bổ sung năm 2022 thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT trong phạm vi cả nước các ngành sau:

ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh bổ sung năm 2022

DH Van hoa, The thao va Du lich Thanh Hoa tuyen sinh bo sung nam 2022

DH Van hoa, The thao va Du lich Thanh Hoa tuyen sinh bo sung nam 2022

DH Van hoa, The thao va Du lich Thanh Hoa tuyen sinh bo sung nam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh bổ sung năm 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học