Điểm chuẩn 2013 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tuyensinh247 đã cập nhật điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013 sớm nhất ngay sau khi điểm trúng tuyển được công bố!

Đại học Xã hội và Nhân văn  - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi đại học năm 2013. Theo đó, điểm chuẩn năm 2013 vào trường được công bố như sau:

STT Ngành/Đơn vị Mã ngành Chỉ tiêu Khối thi Điểm trúng tuyển đợt 1 Chỉ tiêu tuyển đợt 2 Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2
  Trường Đại học KHXH&NV QHX 1415 - - - -
1 Báo chí D320101 98 A 19,5 - -
C 19,5 - -
D 19,0 - -
2 Chính trị học D310201 68 A 19,0 21 -
C 18,0 18,0
D 18,0 18,0
3 Công tác xã hội D760101 78 A 19,0 - -
C 20,5 - -
D 19,5 - -
4 Đông phương học D220213 118 C 23,0 - -
D 22,0 - -
5 Hán Nôm D220104 29 C 18,0 7 18,0
D 18,0 18,0
6 Khoa học quản lý D340401 98 A 19,0 - -
C 21,0 - -
D 20,5 - -
7 Lịch sử D220310 88 C 19,0 - -
D 18,0 - -
8 Lưu trữ học D320303 68 A 19,0 - -
C 18,0 - -
D 18,0 - -
9 Ngôn ngữ học D220320 58 A 19,0 - -
C 19,5 - -
D 18,5 - -
10 Nhân học D310302 48 A 19,0 34 -
C 18,0 18,0
D 18,0 18,0
11 Quan hệ công chúng D360708 50 A 20,0 - -
C 20,5 - -
D 20,0 - -
12 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 98 A 20,0 - -
C 21,0 - -
D 19,0 - -
13 Quốc tế học D220212 88 A 19,0 - -
C 19,5 - -
D 19,0 - -
14 Tâm lý học D310401 88 A 20,5 - -
B 21,5 - -
C 22,0 - -
D 21,5 - -
15 Thông tin học D320201 58 A 19,0 38 -
C 18,0 18,0
D 18,0 18,0
16 Triết học D220301 68 A 19,0 48 -
C 18,0 18,0
D 18,0 18,0
17 Văn học D220330 88 C 19,5 - -
D 19,0 - -
18 Việt Nam học D220113 58 C 20,0 - -
D 19,5 - -
19 Xã hội học D310301 68 A 19,0 - -
C 20,5 - -
D 18,5 - -

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) QHX (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL QHX D310401 gửi 8712

Trong đó QHX là Mã trường

D310401 là mã ngành Tâm lý học

Tra cứu điểm chuẩn của trường miễn phí tại đây:http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHX.html

Hoặc tra cứu tại đây:

Tham khao điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012:

TT
Ngành/Đơn vị
Mã ngành
Chỉ tiêu
Khối thi
Điểm trúng tuyển đợt 1
Chỉ tiêu tuyển đợt2
Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2
III
TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
QHX
1.153
   
187
 
1
Tâm lý học
D310401
80
A
18,0
   
B
19,5
   
C
20,0
   
D1,2,3,4,5,6
18,5
   
2
Khoa học quản lý
D340401
85
A
17,0
   
C
21,5
   
D1,2,3,4,5,6
17,5
   
3
Xã hội học
D310301
60
A
16,0
   
C
18,0
10
18,0
D1,2,3,4,5,6
17,0
17,0
4
Triết học
D220301
55
A
16,0
41
16,0
C
18,0
18,0
D1,2,3,4,5,6
17,0
17,0
5
Chính trị học
D310201
50
A
17,0
   
C
18,0
   
D1,2,3,4,5,6
17,0
   
6
Công tác xã hội
D760101
60
C
19,0
   
D1,2,3,4,5,6
18,0
   
7
Văn học
D220330
80
C
18,5
   
D1,2,3,4,5,6
17,0
   
8
Lịch sử
D220310
80
C
18,0
10
 
18,0
D1,2,3,4,5,6
17,0
17,0
9
Ngôn ngữ học
D220320
50
A
16,0
   
C
18,0
26
18,0
D1,2,3,4,5,6
17,0
17,0
10
Báo chí
D320101
85
A
18,0
   
C
22,0
   
D1,2,3,4,5,6
20,5
   
11
Thông tin học
D320201
50
A
16,0
45
16,0
C
18,0
18,0
D1,2,3,4,5,6
17,0
17,0
12
L­ưu trữ học
D320303
60
A
17,0
   
C
18,0
   
D1,2,3,4,5,6
17,0
   
13
Đông ph­ương học
D220213
100
C
22,0
   
D1,2,3,4,5,6
20,5
   
14
Quốc tế học
D220212
70
A
17,0
   
C
21,5
   
D1,2,3,4,5,6
20,0
   
15
Quản trị Dịch vụ
du lịch và lữ hành
D340103
75
A
19,0
   
C
22,0
   
D1,2,3,4,5,6
21,0
   
16
Hán Nôm
D220104
20
C
18,0
15
18,0
D1,2,3,4,5,6
17,0
17,0
17
Việt Nam học
D220113
50
C
20,0
   
D1,2,3,4,5,6
17,0
   

 

18
 
Nhân học
D310302
43
A
16,0
40
16,0
C
18,0
18,0
D1,2,3,4,5,6
17,0
17,0

 (Tuyensinh 247 tổng hợp)

Viết bình luận: Điểm chuẩn 2013 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!