Điểm chuẩn Cao đẳng an ninh nhân dân 1 và Cao đẳng an ninh nhân dân 2

Cao đẳng an ninh nhân dân 1 và Cao đẳng an ninh nhân dân 2 công bố điểm chuẩn năm 2014 vào ngày 22/9/2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Cao đẳng an ninh nhân dân 1 và Cao đẳng an ninh nhân dân 2 công bố điểm chuẩn năm 2014

Cao đẳng ANND I:

Khối A: Nam – 24, 0, nữ - 27,0. Khối A1: Nam – 22,5, nữ - 24,5. Khối C: Nam – 20,0, nữ - 26,5. Khối D1: Nam – 21,5, nữ - 25,0.

Hệ trung cấp của Cao đẳng ANND I: Khối A: Nam – 23,0, nữ - 27,0. Khối A1: Nam – 22,0, nữ - 26,0. Khối C: Nam – 19,5, nữ - 26,5. Khối D1: Nam – 21,0, nữ - 26,5.

Cao đẳng ANND II:

Khối A: Nam – 22, 0, nữ - 24,5. Khối A1: Nam – 22,0, nữ - 24,0. Khối C: Nam – 20,5, nữ - 24,5. Khối D1: Nam – 19,5, nữ - 22,5.

Theo Thethaohangngay

1 bình luận: Điểm chuẩn Cao đẳng an ninh nhân dân 1 và Cao đẳng an ninh nhân dân 2

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH