Điểm chuẩn Cao đẳng Tài chính – Hải Quan 2012

Trường Cao đẳng Tài chính – Hải Quan đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: CTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Tài chính - Ngân hàng A 16 HSPT, Khu vực 3
2   Kế toán A 15.5 HSPT, Khu vực 3
3   Hệ thống thông tin quản lý A 15 HSPT, Khu vực 3
4   Quản trị kinh doanh A 17 HSPT, Khu vực 3
5   Kinh doanh thương mại A 16 HSPT, Khu vực 3
6   Tài chính - Ngân hàng D1 14 HSPT, Khu vực 3
7   Kế toán D1 14 HSPT, Khu vực 3
8   Hệ thống thông tin quản lý D1 14 HSPT, Khu vực 3
9   Quản trị kinh doanh D1 14 HSPT, Khu vực 3
10   Kinh doanh thương mại D1 14 HSPT, Khu vực 3

Viết bình luận: Điểm chuẩn Cao đẳng Tài chính – Hải Quan 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH