Điểm chuẩn Cao Đẳng Thương Mại 2012

Trường Cao Đẳng Thương Mại đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: CMS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340201 Chuyên ngành Ngân hàng   15 Chính qui
2 C340115 Chuyên ngành Marketing thương mại   15 Chính qui
3 C340201 Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp   15 Chính qui
4 C340301 Chuyên ngành Kế toán khách sạn-nhà hàng   15 Chính qui
5 C340301 Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp   16 Chính qui
6 C340301 Chuyên ngành Kế toán thương mại và dịch vụ   15 Chính qui
7 C340104 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh xăng dầu   15 Chính qui
8 C340103 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch-khách sạn   16.5 Chính qui
9 C340102 Chuyên ngành Thương mại quốc tế   15 Chính qui
10 C340101 Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại   15.5 Chính qui

Viết bình luận: Điểm chuẩn Cao Đẳng Thương Mại 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH