Điểm chuẩn Đại Học Bách khoa Đà Nẵng năm 2012

Trường Đại Học Bách khoa Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

Theo đó, năm nay, điểm chuẩn ngành tuyển sinh khối A thấp nhất của ĐH Bách khoa Đà Nẵng là 16 điểm, cao nhất 19,5 điểm. Điểm chuẩn khối V là 23,5 điểm (đã nhân hệ số 2 môn Vẽ. Ngành có điểm chuẩn NV1 cao nhất là Kỹ thuật Dầu khí (19,5 điểm); tiếp theo là Kỹ thuật công trình xây dựng (19 điểm) và Kinh tế xây dựng (18 điểm).

Điểm chuẩn chính thức từng ngành cụ thể như sau:

Số 

 

TT

NGÀNH Khối 

 

thi

Mã 

 

ngành

Mã tuyển sinh Điểm trúng 

 

tuyển

1 Công nghệ chế tạo máy A D510202 101 16,0
2 Kỹ thuật điện, điện tử A D520201 102 16,5
  Kỹ thuật điện tử, truyền thông, gồm: A D520207    
3 Kỹ thuật điện tử     103 16,0
4 Kỹ thuật viễn thông     208 16,0
5 Kỹ thuật máy tính     209 16,0
6 Kỹ thuật công trình xây dựng A D580201 104 19,0
7 Kỹ thuật tài nguyên nước A D580212 105 16,0
8 Kỹ thuật xây dựng CT giao thông A D580205 106 16,5
  Kỹ thuật nhiệt, gồm: A D520115    
9 Nhiệt – Điện lạnh     107 16,0
10 Kỹ thuật năng lượng và môi trường     117 16,0
11 Kỹ thuật cơ khí (Động lực) A D520103 108 16,0
12 Công nghệ thông tin A D480201 109 17,5
13 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành SPKT điện tử – tin học) A D140214 110 16,0
14 Kỹ thuật Cơ điện tử A D520114 111 17,0
15 Kỹ thuật môi trường A D520320 112 16,0
16 Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2.) V D580102 113 23,5
17 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A D510105 114 16,0
18 Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) A D580208 115 16,0
19 Kĩ thuật tàu thủy A D520122 116 16,0
20 Quản lý tài nguyên và môi trường A D850101 118 16,0
21 Quản lý công nghiệp A D510601 119 16,0
22 Công nghệ thực phẩm A D540101 201 17,0
23 Kỹ thuật dầu khí A D520604 202 19,5
24 Công nghệ vật liệu A D510402 203 16,0
25 Công nghệ sinh học A D420201 206 16,0
26 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A D520216 207 16,0
27 Kinh tế xây dựng A D580301 400 18,0

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Bách khoa Đà Nẵng năm 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!