Điểm chuẩn đại học Chính trị khu vực phía Nam 2012

Trường đại học Chính trị khu vực phía Nam đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: LCS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường A 15  
2   Toàn trường C 16.5

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học Chính trị khu vực phía Nam 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH