Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin - ĐH Quốc Gia Tp.HCM năm 2013

Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin - ĐH Quốc Gia Tp.HCM. Sau khi công bố kết quả thi cho các thí sinh. Trường đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm 2013.

Căn cứ báo cáo thống kê điểm thi và phương án điểm chuẩn của Ban thư ký; Căn cứ kết luận của Hội đồng Tuyển sinh tại cuộc họp ngày  24/07/2013 về công tác tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc ĐHQG-HCM đã đưa ra thông báo như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển khối A, A1 đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

(đã nhân hệ số 2 môn Toán)

D480101

Khoa học máy tính

24.5

D480102

Mạng máy tính và TT

25.0

D480103

Kỹ thuật phần mềm

27.5

D480104

Hệ thống thông tin

24.5

D480201

Công nghệ Thông tin

24.5

D520214

Kỹ thuật máy tính

24.5

 

2. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng phân ngành khối A, A1 đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

(đã nhân hệ số 2 môn Toán)

D480101

Khoa học máy tính

24.5

D480104

Hệ thống thông tin

24.5

D480201

Công nghệ Thông tin

24.5

D520214

Kỹ thuật máy tính

24.5

 

3. Các thí sinh trúng tuyển nhưng chưa đăng ký nguyện vọng phân ngành, Trường sẽ xét tuyển vào Ngành Hệ thống thông tin. Khi làm thủ tục nhập học, thí sinh nộp bổ sung Đơn đăng ký nguyện vọng phân ngành.

4. Việc xét tuyển các thí sinh thi liên thông cũng áp dụng điểm chuẩn trúng tuyển như trên.

5. Trường không xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Nguồn:Đại học công nghệ thông tin (uit)

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin - ĐH Quốc Gia Tp.HCM năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học