Điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Việt – Hung 2012

Trường đại học Công Nghiệp Việt – Hung đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: VHD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   toàn ngành  A 13 Hệ ĐH
2   toàn ngành  A 10 Hệ CĐ
3   toàn ngành  A1 13 Hệ ĐH
4   toàn ngành  A1 10 Hệ CĐ
5   toàn ngành  D 13 Hệ ĐH
6   toàn ngành  D 10.5 Hệ CĐ

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Việt – Hung 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH