Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn 2012

Trường Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: DSG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường (ĐH) A,A1 13 Xét tuyển
2   Toàn trường (CĐ) A,A1 10 Xét tuyển
3   Toàn trường (ĐH) B 14 Xét tuyển
4   Toàn trường (CĐ) B 11 Xét tuyển
5   Toàn trường (ĐH) C 14.5 Xét tuyển
6   Toàn trường (CĐ) C 11.5 Xét tuyển
7   Toàn trường (ĐH) D 13.5 Xét tuyển
8   Toàn trường (CĐ) D 10.5 Xét tuyển
9   Toàn trường (ĐH) H 16 Xét tuyển
10   Toàn trường (CĐ) H 13 Xét tuyển
11   Toàn trường (ĐH) V 14 Xét tuyển
12   Toàn trường (CĐ) V 11 Xét tuyển

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học