Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Cửu Long 2012

Trường Đại Học Dân Lập Cửu Long đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: DCL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường A,A1 13 KV3 (chưa tính điểm ưu tiên)
2   Toàn trường B 14 KV3 (chưa tính điểm ưu tiên)
3   Toàn trường C 14.5 KV3 (chưa tính điểm ưu tiên)
4   Toàn trường D 13.5 KV3 (chưa tính điểm ưu tiên

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Cửu Long 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!