Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân 2012

Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: DPX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường (ĐH) A,A1 13 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
2   Toàn trường (CĐ) A,A1 10 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
3   Toàn trường (ĐH) B 14 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
4   Toàn trường (CĐ) B 11 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
5   Toàn trường (ĐH) C 14.5 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
6   Toàn trường (CĐ) C 11.5 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
7   Toàn trường (ĐH) D 13.5 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
8   Toàn trường (CĐ) D 10.5 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH