Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2013

Xem ngay điễm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2013 đã và đang được cập nhật trên site tuyensinh247.

Năm nay dự kiến ngày 15/8/2013 sẽ công bố điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2013.

Soạn tin theo cú pháp sau để nhận điểm chuẩn các ngành sớm nhất.

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DPX (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DPX D480201 gửi 8712

Trong đó DPX là Mã trường

D480201 là mã ngành

Ngoài ra, điểm chuẩn của trường có thể được tra cứu miễn phí tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-dan-lap-phu-xuan-DPX.html 

Hoặc tra cứu tại đây:

Thông tin điểm chuẩn của trường năm 2012

Mã trường: DPX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường (ĐH) A,A1 13 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
2   Toàn trường (CĐ) A,A1 10 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
3   Toàn trường (ĐH) B 14 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
4   Toàn trường (CĐ) B 11 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
5   Toàn trường (ĐH) C 14.5 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
6   Toàn trường (CĐ) C 11.5 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
7   Toàn trường (ĐH) D 13.5 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)
8   Toàn trường (CĐ) D 10.5 Điểm xét tuyển (Sau khi cộng điểm ưu tiên)

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH