Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt 2012

Trường Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: DYD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ vi sinh vật A,A1 13 Điểm xét tuyển ĐH
2   Khoa học môi trường: Công nghệ môi trường, Quản lí môi trường A,A1 13 Điểm xét tuyển ĐH
3   Công nghệ thông tin: Lập trình quản lí, Mạng – Phần cứng, Kế toán tin học, Hệ thống thông tin A,A1 13 Điểm xét tuyển ĐH
4   Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị ngoại thương, Quản trị kế toán doanh nghiệp, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị ngân hàng, A,A1 13 Điểm xét tuyển ĐH
5   Quản trị kinh doanh(CĐ) A,A1 10 Điểm xét tuyển CĐ
6   Ngôn ngữ Anh A1 13 Điểm xét tuyển ĐH
7   Công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ vi sinh vật B 14 Điểm xét tuyển ĐH
8   Khoa học môi trường: Công nghệ môi trường, Quản lí môi trường B 14 Điểm xét tuyển ĐH
9   Điều dưỡng B 14 Điểm xét tuyển ĐH
10   Điều dưỡng(CĐ) B 11 Điểm xét tuyển CĐ
11   Công nghệ thông tin: Lập trình quản lí, Mạng – Phần cứng, Kế toán tin học, Hệ thống thông tin D1 13.5 Điểm xét tuyển ĐH
12   Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị ngoại thương, Quản trị kế toán doanh nghiệp, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị ngân hàng, D1 13.5 Điểm xét tuyển ĐH
13   Ngôn ngữ Anh D1 13.5 Điểm xét tuyển ĐH
14   Quản trị kinh doanh(CĐ) D1 10.5 Điểm xét tuyển CĐ
15   Thiết kế nội thất V-H 10 Điểm xét tuyển ĐH

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!