Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định 2012

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: YDD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720501 Điều dưỡng   16.5 Hệ Đại học
2 C720501 Điều dưỡng   11 Hệ Cao đẳng
3 C720502 Hộ sinh   11 Hệ Cao đẳng

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH