Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 2012

Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội công bố điểm chuẩn trường năm 2012 như sau:

Mã trường: GHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường   16 KV3 - HSPT

Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải dành cho học sinh khu vực 3: 16 điểm. Các đối tượng ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1,0 điểm; khu vực liền kề cách nhau: 0,5 điểm.

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH