Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 2014

Ngày 14/8, Đại học giao thông vận tải đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2014. Cụ thể chi tiết, các em xem dưới đây:

Đại học giao thông vận tải chính thức công bố điểm chuẩn năm 2014

Ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ khí, Kế toán, Kinh tế xây dựng, Kinh tế vận tải, Kinh tế quản trị kinh doanh, Khai thác vận tải, Kỹ thuật điện, Điện tử, Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa.

Khu vực

Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh phổ thông

17,0

16,5

16,0

15,5

Ưu tiên 2 (Đối tượng 05-07)

16,0

15,5

15,0

14,5

Ưu tiên 1 (Đối tượng 01-04)

15,0

14,5

14,0

13,5

 Ngành công nghệ thông tin:

........ Khu vực

Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh phổ thông

18,5

18,0

17,5

17,0

Ưu tiên 2 (Đối tượng 05-07)

17,5

17,0

16,5

16,0

Ưu tiên 1 (Đối tượng 01-04)

16,5

16,0

15,5

15,0

Cơ sở 2

Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ khí:

Khu vực Đối tượng '

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh phổ thông

14,5

14,0

13,5

13,0

Ưu tiên 2 (Đối tượng 05-07)

13,5

13,0

12,5

12,0

Ưu tiên 1 (Đối tượng 01-04)

12,5

12,0

11,5

11,0

 

Ngành: Kinh tế xây dựng, Kinh tế vận tải, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa. 

Khu vực

Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh phổ thông

14,0

13,5

13,0

12,5

Ưu tiên 2 (Đối tượng 05-07)

13,0

12,5

12,0

11,5

Ưu tiên 1 (Đối tượng 01-04)

12,0

11,5

11,0

10,5

Ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 

 Khu vực

Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh phổ thông

13,5

13,0

12,5

12,0

Ưu tiên 2 (Đối tượng 05-07)

12,5

12,0

11,5

11,0

Ưu tiên 1 (Đối tượng 01-04)

11,5

11,0

10,5

10,0 

Ghi chú: Tuyển nguyện vọng 2 ngành Kinh tế 27 chỉ tiêu./.

Ngành: kế toán, Khai thác vận tải, Kỹ thuật điện tử truyền thông

Khu vực

Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh phổ thông

13,0

12,5

12,0

11,5

Ưu tiên 2 (Đối tượng 05-07)

12,0

11,5

11,0

10,5

Ưu tiên 1 (Đối tượng 01-04)

11,0

10,5

10,0

9,5

Ghi chú: Tuyển nguyên vọng 2 ngành: Kế toán 47 chỉ tiêu.

Khai thác vận tải 30 chỉ tiêu./.

Cơ sở phía Bắc

Nhận ngay Điểm chuẩn NV2 Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) GHA gửi 8712

Trong đó GHA là Mã trường


Nguồn: Đại học giao thông vận tải

1 bình luận: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH