Điểm chuẩn đại học Hà Tĩnh 2012

Trường đại học Hà Tĩnh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

a. Đại học

TT Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Điểm TT Ghi chú
1 Sư phạm Toán D140209 A, A1 13,0  
2 Sư phạm Tiếng Anh D140231 D1 13,5  
3 Giáo dục Mầm non D140201 M 17,0 Môn Năng khiếu hệ số 2
4 Giáo dục Tiểu học D140202 A1 13,0  
D1 13,5
5 Kinh tế Nông nghiệp D620115 A, A1 13,0  
D1 13,5
6 Công nghệ Thông tin D480201 A, A1 13,0  
D1 13,5
7 Quản trị kinh doanh D340101 A, A1 13,0  
D1 13,5
8 Kế toán D340301 A, A1 13,0  
D1 13,5
9 Tài chính – Ngân hàng D340201 A, A1 13,0  
D1 13,5
10 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 13,5  

 

b. Cao đẳng

TT Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Điểm TT Ghi chú
1 Sư phạm Tiếng Anh C140231 D1 10,5  
2 Giáo dục Mầm non C140201 M 15,0 Môn Năng khiếu hệ số 2
3 Giáo dục Tiểu học C140202 A, A1 10,0  
D1 10,5
4 Công nghệ Thông tin C480201 A, A1 10,0  
D1 10,5
5 Tài chính – Ngân hàng C340201 A, A1 10,0  
D1 10,5
6 Kế toán C340301 A, A1 10,0  

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học Hà Tĩnh 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH