Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên năm 2014

Ngày 11/8 trường Đại học Thái Nguyên - Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã công bố điểm chuẩn năm 2014.

Điểm chuẩn các ngành trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên năm 2014:

TT Tên trường, Ký hiệu trường Mã ngành Khối Điểm trúng tuyển Ghi chú
ngành học, chuyên ngành học  thi
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DTE        
  Các ngành đào tạo đại học:          
1 Kinh tế: Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Thương Mại Quốc tế; Kinh tế Y tế   D310101 A 13  
A1 13  
D1 13  
2 Quản trị Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại   D340101 A 13  
A1 13  
D1 13  
3 Marketing: Quản trị Marketing   D340115 A 13  
A1 13  
D1 13  
4 Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành: Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn   D340103 A 13  
A1 13  
D1 13  
5 Kế toán: Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp   D340301 A 15  
A1 15  
D1 15  
6 Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng   D340201 A 13  
A1 13  
D1 13  
7 Luật kinh tế: Luật kinh doanh   D380107 A 16.5  
A1 17  
D1 16.5  

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DTE (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DTE  D52340101 gửi 8712

Trong đó DTE là Mã trường

D52340101 là mã ngành

 

Nguồn Trường Đại học Thái Nguyên

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH