Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2014

Ngày 9/8/2014, Đại học Mở thành phố Hồ Chí mInh đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2014. Chi tiết các em xem dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

STT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Ghi chú

 1

Khoa học máy tính

D480101

A, A1, D1

15,5

 

 2

CNKT Công trình xây dựng

D510102

A, A1

14,0

 

 3

Quản lý xây dựng

D580302

A, A1, D1

14,0

 

 4

Công nghệ Sinh học

D420201

A, A1

14,0

 

B

15,0

 

 5

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

17,0

 

 6

Kinh tế

D310101

A, A1, D1

15,5

 

 7

Tài chính ngân hàng

D340201

A, A1, D1

17,0

 

 8

Kế toán

D340301

A, A1, D1

17,0

 

 9

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1, D1

14,5

 

 10

Luật kinh tế

D380107

A, A1, C, D1

18,0

 

 11

Đông Nam á học

D220214

A, A1, C, 
D1, D4

14,5

 

 12

Xã hội học

D310301

A, A1, C, D1

14,5

 

 13

Công tác Xã hội

D760101

A, A1, C,D1

14,5

 

 14

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

20,0

Ngoại ngữ hệ số 2

 15

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1, D4

19,0

16

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1, D4, D6

22,0

Các ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật: môn ngoại ngữ hệ số 2 và phải đạt mức điểm xét tuyển cơ bản (mức 2) 14,0 điểm (tổng điểm chưa nhân hệ số).

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) MBS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL MBS D480101  gửi  8712

Trong đó MBS là Mã trường

D480101 là mã ngành

 

Nguồn: Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

1 bình luận: Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH