Điểm chuẩn đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

Hội đồng tuyển sinh đại học khối D Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 công bố phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2014:

 Điểm chuẩn đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn của đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội từ 25 đến 31 điểm (điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2). Cụ thể:

STT
Ngành học
Khối
Điểm chuẩn
1

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

28.0
2

Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

28.0
3

Ngôn ngữ Nga

D220202

D1, D2

25.0
4

Sư phạm Tiếng Nga

D140232

D1, D2

25.0
5

Ngôn ngữ Pháp

D220203

D1, D3

29.0
6

Sư phạm Tiếng Pháp

D140233

D1, D3

25.0
7

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1, D4

26.0
8

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

D140234

D1, D4

27.0
9

Ngôn ngữ Đức

D220205

D1, D5

29.0
10

Sư phạm Tiếng Đức

D140235

D1, D5

25.0
11

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1, D6

29.0
12

Sư phạm Tiếng Nhật

D140236

D1, D6

27.0
13

Ngôn ngữ Hàn Quốc

D220210

D1

30.5
14

Ngôn ngữ Ả rập

D220211

D1

25.0
 
Ghi chú:
-          Điểm môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.

       -      Ngành học Ngôn ngữ Anh bao gồm các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh - Kinh tế Quốc tế, Tiếng Anh - Quản trị kinh doanh và Tiếng Anh - Tài chính ngân hàng.

       -    Trường không tuyển nguyện vọng 2.

Phương án trúng tuyển diện chuyển ngành kỳ thi tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2014, cụ thể như sau:
-          Thí sinh thi vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đạt 30.0 điểm trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Ả rập;
-          Thí sinh thi vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đạt 29.0 và 29.5 điểm trúng tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Đức;
-          Thí sinh thi khối D1 vào ngành Ngôn ngữ Đức đạt 28.5 điểm trúng tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Đức;
-          Thí sinh thi khối D5 vào ngành Ngôn ngữ Đức đạt 25.0 điểm đến 28.5 điểm trúng tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Đức;
-          Thí sinh thi khối D1 vào ngành Ngôn ngữ Nhật đạt 28,5 điểm trúng tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Nhật;
-          Thí sinh thi khối D6 vào ngành Ngôn ngữ Nhật đạt 27.0 điểm đến 28,5 điểm trúng tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Nhật.

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) QHF (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL QHF D220201 gửi 8712

Trong đó QHF là Mã trường

D220201 là mã ngành

 Nguồn: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH