Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2012

Trường Đại Học Ngoại Thương công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

Điểm trúng tuyển khối ngành ngoại ngữ thương mại:
29,0 điểm (môn ngoại ngữ tính hệ số 2):
- Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (751)-D1
- Chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại (761)-D3
28,0 điểm (môn ngoại ngữ tính hệ số 2):
- Chuyên ngành Tiếng Trung thương mại (771)-D1&4
- Chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại (781)-D1&6

Điểm trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (406) học tại Quảng Ninh thì khối A là 20,0 điểm và khối D1 là 18,0 điểm.

 

Tin tuyển sinh 2012 691765e2e43808d5819205e07f841147 Điểm chuẩn Đại  Học Ngoại Thương 2012

 

Điểm trúng tuyển chuyên ngành:
26,0 điểm:
- Kinh tế đối ngoại – khối A (mã số 401);
- Tài chính quốc tế - khối A (mã số 410): 
24,0 điểm:
- Kinh tế đối ngoại - khối D1 (mã số 451); khối D3 (mã số 453);
- Tài chính quốc tế khối D1 (mã số 410)
- Thương mại quốc tế (mã số 457) - khối A;
- Thuế và Hải quan (mã số 458) – khối A;
- Quản trị kinh doanh quốc tế (mã số 402) – khối A;
- Luật kinh doanh quốc tế (mã số 403) – khối A;
- Kế toán (mã số 404) – khối A;
- Thương mại điện tử (mã số 405) – khối A;
- Phân tích và đầu tư tài chính(mã số 411) – khối A;
- Ngân hàng (mã số 412) – khối A;
- Kinh doanh quốc tế (mã số 460) – khối A;
- Kinh tế quốc tế (mã số 470) – khối A:
23,0 điểm:
- Kinh tế đối ngoại (mã số 452) – khối D2; (mã số 454) – khối D1,4 ; (mã số 455) – khối D1,6;
- Tài chính quốc tế (mã số 410) – khối D6
22,0 điểm:
- Thương mại quốc tế (mã số 457) – khối D1;
- Thuế và Hải quan (mã số 458) – khối D1;
- Quản trị kinh doanh quốc tế (mã số 402) – khối D1;
- Luật kinh doanh quốc tế (mã số 403) – khối D1;
- Kế toán (mã số 404) – khối D1;
- Thương mại điện tử (mã số 405) – khối D1;
- Phân tích và đầu tư tài chính (mã số 411) – khối D1;
- Ngân hàng (mã số 412) – khối D1;
- Kinh doanh quốc tế (mã số 460) – khối D1;
- Kinh tế quốc tế (mã số 470) – khối D1.

* Xét chuyển ngành đối với các thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển vào trường theo khối, nhưng không đủ điểm trúng tuyển theo chuyên ngành đăng ký dự thi ban đầu.
- Các ngành được đăng ký xét tuyển và số lượng:

- Các ngành được đăng ký xét tuyển và số lượng:

Ngành

Chỉ tiêu

Thương mại quốc tế (thuộc ngành Kinh tế) (mã 457)

40

Thuế và Hải quan (ngành Kinh tế) (mã 458)

40

Quản trị Kinh doanh quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh)(mã 402)

30

Luật Kinh doanh quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh)(mã 403)

40

Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 404)

40

Thương mại điện tử (ngành Quản trị kinh doanh)(mã 405)

40

Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng)(mã 411)

60

Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế)(mã 460)

40

Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế) (mã 470)

60

Tiếng Anh thương mại (ngành Tiếng Anh) (mã 751)

16

Tiếng Pháp thương mại (ngành Tiếng Pháp) (mã 761)

10

Tiếng Trung thương mại (ngành Tiếng Trung) (mã 771)

25

Tiếng Nhật thương mại (ngành Tiếng Nhật)(mã 781)

25

Thời gian nộp đơn đăng ký xét tuyển: từ 29-30/8/2011.

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV1 HỆ CAO ĐẲNG (Cơ sở Hà Nội): Điểm trúng tuyển từ 18,0 điểm trở lên với khối A và từ 17,0 điểm trở lên với các khối D1,2,3,4,6 (môn ngoại ngữ tính hệ số 1).

 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ TP.HCM

Điểm trúng tuyển theo khối A: 24,0; khối D1,6: 21,5.

 

Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế bằng với điểm trúng tuyển theo khối.

 

Lưu ý: Mức điểm trúng tuyển nêu trên dành cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!