Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2014

Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH Ngoại thương năm 2014 của tất cả các có sở: ĐH ngoại thương Hà Nội, ĐH Ngoại thương TPHCM, xem chi tiết dưới đây.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2014

1. Điểm sàn trúng tuyển theo khối:

KhốiA:     24,0   (cácmônthinhânhệsố1)
KhốiA1,D1,2,3,4,6:     22,0   (cácmônthinhânhệsố1)
KhốiD1nhómngànhNgônngữ:     29,5   (TiếngAnhnhânhệsố2)
Khối D3 chuyên ngành TiếngPháp thương mại:   28,0   (TiếngPhápnhânhệsố2)
Khối D4 chuyên ngành Tiếng Trung thương mại:   28,0   (TiếngTrungnhânhệsố2)
Khối D6 chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại:   28,0   (TiếngNhậtnhânhệsố2)

2. Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành: 

STT

Chuyên ngành

chuyên

ngành

A

A1

D1

D2

D3

D4

D6

1

Kinh tế đối ngoại

401

26,0

24,0

23,5

22,0

23,0

22,0

22,0

2

Thương mại quốc tế

402

25,0

23,5

23,0

 

 

 

 

3

Quản trị kinh doanh quốc tế

403

24,0

22,0

22,0

 

 

 

 

4

Kế toán

404

24,0

22,0

22,0

 

 

 

 

5

Tài chính quốc tế

406

24,0

22,0

22,0

 

 

 

 

6

Phân tích và đầu tư tài chính

407

24,0

22,0

22,0

 

 

 

 

7

Ngân hàng

408

24,0

22,0

22,0

 

 

 

 

8

Kinh doanh quốc tế

409

24,0

22,0

22,0

 

 

 

 

9

Kinh tế quốc tế

470

24,0

22,0

22,0

 

22,0

 

 

10

Kinh tế và phát triển quốc tế

471

24,0

22,0

22,0

 

 

 

 

11

Tiếng Anh thương mại

751

 

 

30,0

 

 

 

 

12

Tiếng Pháp thương mại

761

 

 

 

 

28,0

 

 

13

Tiếng Trung thương mại

771

 

 

29.5

 

 

28,0

 

14

Tiếng Nhật thương mại

781

 

 

30.0

 

 

 

28,0

15

Luật thương mại quốc tế

660

24,0

22,0

22,0

 

 

 

 

 - Mức điểm trên áp dụng đối với Học sinh phổ thông học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0  điểm. Môn ngoại ngữ nhân hệ số 1. Riêng nhóm ngành ngôn ngữ, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, điểm ưu tiên được xác định theo thông báo số 639/TB-BGDĐT ngày 8/8/2014 của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đăng ký dự thi khối D1 vào chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Nhật thương mại có điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn trúng tuyển theo khối D1 nhóm ngành ngôn ngữ, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi được Nhà trường xét chuyển vào chuyên ngành Tiếng Trung thương mại.

- Thí sinh đăng ký dự thi các chuyên ngành không có môn nhân hệ số 2, có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển theo khối, chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi được đăng ký xét chuyển chuyên ngành vào các chuyên ngành có các khối thi tương ứng còn chỉ tiêu như sau:

1. Quản trị kinh doanh quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh)

2. Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh)

3. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng)

4. Ngân hàng (ngành Tài chính Ngân hàng)

5. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế)

6. Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế)

7. Kinh tế và phát triển quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế)

8. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật) 

Thời gian nộp đơn đăng ký xét chuyển chuyên ngành: 25/8/2014 

Thời gian nhập học: từ 25-27/8/2014 

Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương TPHCM năm 2014

STT

Chuyên ngành

Mã chuyên

ngành

A

A1

D1

D6

1

Kinh tế đối ngoại

401

24,0

23,0

22,5

22,5

2

Quản trị kinh doanh quốc tế

403

24,0

23,0

22,0

 

3

Tài chính quốc tế

406

24,0

23,0

22,0

 

 - Mức điểm trên áp dụng đối với học sinh phổ thông học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm. Các môn tính hệ số 1. 

 

- Các thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Kinh tế đối ngoại nhưng không trúng tuyển, có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của chuyên ngành Tài chính quốc tế (mã chuyên ngành 406) thì được xét chuyển vào chuyên ngành này. 

 

Thời gian nhập học: Ngày 25 và 26/08/2014.

Nguồn ĐH Ngoại Thương2 bình luận: Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH