Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Bắc Hà 2012

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: DBH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Toàn trường A, A1 13 Đại học
2   Toàn trường A,A1 10 Cao đẳng
3   Toàn trường D 10.5 Cao đẳng
4   Toàn trường D 13.5 Đại học

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Bắc Hà 2012

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!