Điểm chuẩn Đại Học Sao Đỏ 2012

Trường Đại Học Sao Đỏ đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Mã trường: SDU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510201 CN kỹ thuật cơ khí A 13  
2 D510205 CN kỹ thuật ô tô A 13  
3 D510301 CN kỹ thuật điện, điện tử A 13  
4 D510302 CN kỹ thuật điện tử, truyền thông A 13  
5 D480201 Công nghệ thông tin A 13  
6 D520122 Kỹ thuật tàu thủy A 13  
7 D540101 Công nghệ thực phẩm A 13  
8 D510401 CN kỹ thuật hóa học A 13  
9 D540204 CN may A 13  
10 D340101 Quản trị kinh doanh A 13  
11 D340301 Kế toán A 13  
12 D340201 Tài chính – Ngân hàng A 13  
13 D510103 CN kỹ thuật xây dựng A 13  
14 D510102 CN kỹ thuật công trình xây dựng A 13  
15 C510201 CN kỹ thuật cơ khí A 10  
16 C510205 CN kỹ thuật ô tô A 10  
17 C510301 CN kỹ thuật điện, điện tử A 10  
18 C510302 CN kỹ thuật điện tử, truyền thông A 10  
19 C480201 Công nghệ thông tin A 10  
20 C540101 Công nghệ thực phẩm A 10  
21 C510401 CN kỹ thuật hóa học A 10  
22 C540204 CN may A 10  
23 C340101 Quản trị kinh doanh A 10  
24 C340301 Kế toán A 10  
25 C340201 Tài chính – Ngân hàng A 10  
26 C510503 CN hàn A 10  
27 C510203 CN kỹ thuật cơ, điện tử A 10  
28 C540206 CN da giầy A 10  
29 C510206 CN kỹ thuật nhiệt A 10  
30 D540101 Công nghệ thực phẩm B 14  
31 D510401 CN kỹ thuật hóa học B 14  
32 C540101 Công nghệ thực phẩm B 11  
33 C510401 CN kỹ thuật hóa học B 11  
34 D220113 Việt Nam học C 13.5  
35 C220113 Việt Nam học C 10.5  
36 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5  
37 D340301 Kế toán D1 13.5  
38 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5  
39 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5  
40 D220113 Việt Nam học D1 13.5  
41 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5  
42 C340301 Kế toán D1 10.5  
43 C340201 Tài chính – Ngân hàng D1 10.5  
44 C220113 Việt Nam học D1 10.5  
45 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,D4 13.5

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Sao Đỏ 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH