Điểm chuẩn Đại học Sư phạm dự kiến từ 15-25 điểm

Hôm nay 30/7 Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm thi đại học năm 2014. Theo đó điểm chuẩn sự kiến sẽ giao động từ 15-25 điểm tùy ngành.

Lãnh đạo ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết phổ điểm năm nay của thí sinh thi vào trường rải đều từ thấp đến cao. Thủ khoa của trường là thí sinh dự thi khối A, được 29,5 điểm.

 Dự kiến mức điểm trúng tuyển vào trường sẽ dao động từ 15-25 điểm tùy ngành. Những ngành có truyền thống điểm cao như khoa Toán, Văn vẫn sẽ tiếp tục có điểm chuẩn tối thiểu phải bằng năm 2013.

Tham khảo mức điểm chuẩn các ngành Đại học Sư phạm năm 2013

STT Ngành Khối thi Điểm chuẩn XT NV2
Điểm SL
1 D140209 SP Toán học A 24    
2 D140209 SP Toán học (Tiếng Anh) A 23.5    
A1 20    
3 D140210 SP Tin học A 17    
A1 17    
4 D140211 SP Vật lý A 22    
A1 21    
5 D140214 SPKT C.Nghiệp A 15 NV2 120
A1 15
6 D480201 Công nghệ thông tin A 17.5    
A1 17.5    
7 D460101 Toán học A 21.5 NV2 20
A1 21.5
8 D140212 SP Hoá A 24    
9 D140213 SP Sinh B 21    
10 D420101 Sinh học A 20.5    
B 20.5    
11 D140217 SP Ngữ văn C 21.5    
D1,2,3 21.5    
12 D140218 SP Lịch Sử C 18    
D1,2,3 18    
13 D140219 SP Địa lí A 17.5    
C 20    
14 D310403 Tâm lý học (SP) A 18.5    
B 18.5
D1,2,3 18.5
15 D140205 Giáo dục chính trị A,A1 15    
C 15    
D1,2,3 15    
16 D220113 Việt Nam học C 16    
D1 16    
17 D760101 Công tác xã hội C 16 NV2 30
D1 16
18 D140205QP GD Quốc phòng - AN A 15 NV2 49
C 15
19 D550330 Văn học C 20 NV2 20
D1,2,3 20
20 D140204 Giáo dục công dân A,A1 16    
B 16    
C 16    
D1,2,3 16    
21 D310401 Tâm lí học (Ngoài SP) A 18.5    
B 18.5    
D1,2,3 18.5    
22 D140231 SP T.Anh D1 26    
23 D140233 SP T.Pháp D1 23    
D3 23    
24 D140221 SP Âm nhạc N 22    
25 D140222 SP Mỹ Thuật H 22    
26 D140206 Giáo dục thể chất T 24.5    
27 D140201 Giáo dục Mầm non M 21.5    
28 D140201TA GD Mầm non - SP T. Anh D1 17    
29 D140202 Giáo dục Tiểu học A1 21.5    
D1,2,3 21.5    
30 D140202TA GD Tiểu học - SP T.Anh A1 17.5    
D1 17.5    
31 D140203 Giáo dục đặc biệt C 16.5    
D1 16.5    
32 D140114 Quản lí Giáo dục A 15.5    
C 15.5    
D1 15.5    
33 D310201 SP Triết học A 15 NV2 10
B 15
C 15
D1,2,3 15
34 C510504 CĐ CN Thiết bị TH A 10 NV2 60
       B 11    
       A1 10    

Cú pháp soạn tin nhận điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) SPH (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL SPH D140114 gửi 8712

Trong đó SPH là Mã trường

D140114 là mã ngành Quản lí Giáo dục

 Theo Zingnews

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm dự kiến từ 15-25 điểm

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH