Điểm chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM năm 2013

Xem chi tiết điểm chuẩn vào trường Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM năm 2013 tại đây.

Sau khi có điểm sàn của bộ GD, Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013.

Xem điểm chuẩn trường Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM năm 2013 tại đây:http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-the-duc-the-thao-tphcm-TDS.html

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) TDS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  TDS  D140206 gửi 8712

Trong đó TDS là Mã trường

D140206 là mã ngành 

Hoặc tra cứu điểm chuẩn của trường năm 2013 tại đây:

Tuyensinh247 Tổng hợp

1 bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH