Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1) 2012

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.

 

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1) Khối A: nam miền Bắc 16,5.

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1) 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học