Điểm chuẩn đại học Y Dược – ĐH Huế năm 2012

Trường đại học Y Dược – ĐH Huế công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2012.


 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC (ký hiệu là DHY)      

D720101

 Y đa khoa  

B

22.5

D720163

 Y học dự phòng  

B

18.0

D720201

 Y học cổ truyền  

B

20.5

D720301

 Y tế công cộng  

B

18.0

D720330

 Kỹ thuật Y học  

B

21.0

D720401

 Dược học  

A

22.0

D720501

 Điều dưỡng  

B

20.0

D720601

 Răng – Hàm – Mặt  

B

23.0

Viết bình luận: Điểm chuẩn đại học Y Dược – ĐH Huế năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH