Điểm chuẩn Đại học Y Thái Bình năm 2012

Trường ĐH Y Thái Bình thông báo điểm chuẩn chính thức hệ chính quy năm 2012 như sau:

ĐH Y Thái Bình có điểm chuẩn cao nhất là ngành Bác sĩ đa khoa – 24 điểm. 

                Ngành           Mã ngành       Điểm chuẩn
Bác sĩ Đa khoa D720101 24,0
Bác sĩ Y học cổ truyền D720201 18,0
Bác sĩ Y học dự phòng D720302 19,0
Cử nhân Điều dưỡng D720501 18,5
Dược sĩ đại học D720401 20,5

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Y Thái Bình năm 2012

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH